Wednesday, August 17, 2011

Ruginya tidur setelah Subuh


Bismillah, wasshalatuwassalaamu ‘ala rasulillah wa ‘ala aalihi waman tabi’ahu biihsan ila yaumiddiin…
Ramadan telah tiba kita bersyukur kepada Allah ta’ala karena diberi kesempatan untuk bertemu dengan  bulan yang mulia ini dan menimba pahala yang banyak di dalamnya, karena itu, hendaknya kita manfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. Hanya saja ada satu kebiasaan buruk yang menjamur, terutama di bulan Ramadhan. Kebiasaan itu adalah tidur di waktu pagi. Ada banyak hal yang menjadi sebab kita tidur pagi. Diantaranya karena sebagian kita tidak terbiasa bangun untuk sahur atau karena sahur terlalu dini di tengah malam atau karena makan sahur terlalu banyak, dan sebab lainnya. Lalu  apakah kerugian tidur diwaktu pagi? Mari kita simak  tulisan barikut.
 • Kehilangan barakah pagi hari
Sebagaimana terdapat dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Abu Daud dan lainnya dari hadis Sakhr bin Wada’ah al Ghamidi radliyallahu ‘anhu, bahwasannya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Ya Allah berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka”. Ini adalah doa yang agung yang  Rasulullah panjatkan agar umatnya memberi perhatian yang besar kepada waktu pagi.¹
 • Bisa ketinggalan waktu shalat subuh
Tidak sedikit dari kita tidur setelah sahur sehingga hal ini bisa menyebabkan ketinggalan jamaah shalat subuh (bagi laki-laki) atau bahkan kehilangan waktu shalat subuh.
 • Menyelisihi kebiasaan para salaf
Sebagian ulama salaf membenci tidur setelah shalat subuh.
Dari ‘Urwahin bin Zubair, beliau mengatakan, “Dulu Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi
Urwah mengatakan, “Sungguh jika aku mendengar bahwa  seorang itu tidur di waktu pagi maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya”. [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah no 25442 dengan sanad yang sahih].
Yang dicontohkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat adalah setelah mereka melaksanakan shalat subuh  mereka duduk di masjid hingga matahari terbit.
Dari Sammak bin Harb, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, “Apakah anda sering menemani duduk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?”. jawaban Jabir bin Samurah, “Ya, sering. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah meninggalkan tempat beliau menunaikan shalat shubuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit maka beliau pun bangkit meninggalkan tempat tersebut. Terkadang para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliah yang telah mereka lalui kemudian mereka tertawa-tawa sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut” (HR Muslim).
Skakhr al Ghamidi mengatakan, “Kebiasaan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam jika mengirim pasukan perang adalah mengirim mereka di waktu pagi”.
Shakhr al Ghamidi adalah seorang pedagang. Kebiasaan beliau jika mengirim ekspedisi dagang adalah memberangkatkannya di waktu pagi. Akhirnya beliau pun menjadi kaya dan mendapatkan harta yang banyak. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah namun ada salah satu perawi yang tidak diketahui. Akan tetapi hadits ini memiliki penguat dari Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dll.²
 • Membuat malas dan melemahkan badan
Ibnul Qayyim ketika menjelaskan masalah banyak tidur, beliau menyatakan bahwa banyak tidur dapat mematikan hati dan membuat badan merasa malas serta membuang-buang waktu. Beliau rahimahullah mengatakan, : “Banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga Menyebabkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat. (Zaadul Ma’ad, 4/222)
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Pagi hari bagi seseorang itu seperti waktu muda dan akhir harinya seperti waktu tuanya.” (Miftah Daris Sa’adah, 2/216). Amalan seseorang di waktu muda berpengaruh terhadap amalannya di waktu tua. Jadi jika seseorang di awal pagi sudah malas-malasan dengan sering tidur, maka di sore harinya dia juga akan malas-malasan pula.³
 • Pagi adalah waktu dibaginya rizki
Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya Zaadul Ma’aad, bahwasannya orang yang tidur di pagi hari akan menghalanginya dari mendapatkan rizki. Karena waktu subuh adalah waktu di mana makhluk mencari rizkinya, dan pada waktu tersebut Allah membagi rizki para makhluk.
Dan beliau menukil dari Ibn ‘Abbas radliyallahu ‘anhu bahwasannya dia melihat anaknya tidur di waktu pagi maka ia berkata kepada anaknya ‘bangunlah engkau! Apakah kamu akan tidur sementara waktu pagi adalah waktu pembagian rezki? ¹
Menurut para salaf, tidur yang terlarang adalah tidur ketika selesai shalat shubuh hingga matahari terbit. Karena pada waktu tersebut adalah waktu untuk menuai ghonimah(pahala yang berlimpah). Mengisi waktu tersebut adalah keutamaan yang sangat besar, menurut orang-orang shalih. Sehingga apabila mereka melakukan perjalanan semalam suntuk, mereka tidak mau tidur di waktu tersebut hingga terbit matahari. Mereka melakukan demikian karena waktu pagi adalah waktu terbukanya pintu rizki dan datangnya barakah (banyak kebaikan).” (Madarijus Salikin, 1/459, Maktabah Syamilah).³
Semoga Allah selalu memberi taufiq dan hidayahnya kepada kita semua.
Wa shallaatu wassalaam ‘ala anbyai wal mursaliin wal hamdulillahi rabbil ‘aalamiin
***
muslimah.or.id
Penulis: Ismiati Ummu Maryam
Murajaah: Ustadz Ammi Nur Baits
Maraji’ :
 1. Syaikh prof. ‘Abdurrazaaq al-Badr, syarah  hadist doa subuh. Mp3
 2. Tegar diatas Sunnah, blog Ustadz Aris Munandar. Hukum tidur setelah subuh
 3. mengenal ajaran islam lebih dekat,disusun oleh Muhammad ‘Abduh Tuasikal.ST. Kebiasaan tidur pagi ternyata berbahaya

Syukron kerana membaca post ini.Moga dapat manfaat darinya,inshAllah :)

Sunday, August 7, 2011

Keutamaan wudhu'

1. Allah Subhanahu wa Ta’ala mencintai orangorang yang bersih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih (Al-Baqoroh :222)


2. Sesungguhnya gurrah dan tahjil (cahaya akibat wudhu yang nampak pada wajah, kaki, dan
tangan) merupakan alamat khusus ummat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Salam pada hari kiamat kelak, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam :

“Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahwajah, tangan-tangan dan kaki- kaki mereka karena bekas wudhu” (Riwayat Bukhori dan Muslim)


3. Wudhu dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam :

"Barang siapa yang berwudhu lalu membaguskannya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari badannya bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya". (Hadits riwayat Muslim no 245)

4. Wudhu bisa mengangkat derajat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam :

“Maukah aku tunjukan kepada kalian sesuatu yang Allah menghapuskan kesalahankesalahan dengannya dan mengangkat derajat-derajat?” Para sahabat menjawab : “Tentu, Ya Rosulullah”, Beliau berkata : “Sempurnakanlah wudhu pada saat keadaankeadaan yang dibenci (misalnya pada waktu musim dingin-pent) dan perbanyaklah langkah menuju mesjid-mesjid dan setelah sholat tunggulah sholat berikutnya …”.(Hadits riwayat Muslim no 251)


5. Dengan wudhu seseorang bisa masuk surga dari pintu-pintu surga yang dia sukai, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam :

"Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian berkata :"Asshadu an lailahaillah wa asshadu annamuhammadarasulullah' kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia masuk dari pintu mana saja yang dia sukai". (Hadits riwayat Muslim, Irwa’ul Ghalil no 96).

Kitab :Kemudahan di dalam sifat wudhu' Nabi
Penulis : Ustaz Ibnu Abidin as-Soronji
link :)
Syukron kerana membaca post ini.Moga dapat manfaat darinya,inshAllah :)

Tuesday, August 2, 2011

Muslimah di bulan Ramadhan

Saudariku muslimah…
Jika bulan ramadhan tiba maka sebagian wanita bersungguh-sungguh beribadah di hari-hari pertama namun kemudian merekapun melemah sedikit demi sedikit. Ada diantara mereka yang sibuk di dapur sepanjang hari. Ada juga yang menghabiskan waktu dengan leha-leha tiada guna. Semuanya terjadi karena tidak adanya program harian yang terencana. Untuk itu program yang ringkas ini disajikan dalam rangka mengamalkan sabda Nabi shallallahu’aliahi wasallam (dalam hadits ilahi),
يقول الله تعالى من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول ) صحيح
“Allah Ta’ala tela berfirman, ’Barangsiapa yang mendekatkan diri kepadaKu sejauh satu jengkal maka Aku mendekatinya satu hasta. Dan barangsiapa yang mendekatkan diri kepadaku satu hasta maka Aku mendekatinya satu depa. Jika dia datang kepadaKu dengan berjalan maka Aku mendatanginya dengan berlari.’”Shahih [1]
Program kegiatan yang diusulkan setelah terbit fajar
 • Mengikuti bacaan muadzin (adzan subuh) kemudian berdoa setelah adzan.
 • Melakukan shalat sunnah subuh dua rakaat.
 • Memperbanyak doa setelah shalat sunah.
 • Melakukan shalat subuh dengan penuh semangat dan kekhusukan.
 • Duduk di tempat dimana ia shalat dan mengisinya dengan dzikir pagi serta membaca Al-Qur’an satu juz atau lebih.
 • Shalat dua raka’at setelah terbit matahari.
Program kegiatan yang diusulkan setelah matahari terbit
 • Tidur dengan mengharap pahala karenanya.
 • Pergi bekerja ataupun belajar dengan mengharapkan pahala atasnya.
 • Memperbanyak dzikir kepada Allah Ta’ala di sepanjang hari.
 • Menjauhi perbutan sia-si serta menjaga lisan untuk tidak menggosip.
Program kegiatan yang diusulkan di siang hari
 • Mengikuti bacaan muadzin (adzan zuhur)kemudian berdoa setelah adzan.
 • Melakukan shalat sunnah rawatib sebelum zuhur (shalat sunnah qabliyah) empat raka’at dengan dua raka’at salam dua rakaat salam.
 • Melaksanakan shalat zuhur.
 • Melakukan shalat sunnah rawatib setelah zuhur sebayak dua raka’at.
 • Mempersiapkan hidangan berbuka.
 • Tidur siang (Qailulah) barang sebentar tidaklah megapa tentunya dengan mengharapkan pahala atasnya.
Program kegiatan yang diusulkan di sore hari
 • Mengikuti bacaan muadzin (adzan Asar) kemudian berdoa setelahnya.
 • Melakukan shalat sunnah qabliyah empat raka’at (dua raka’at salam dua rka’at salam).
 • Melakukan shalat Asar.
 • Membaca Al-Qur’an satu juz atau lebih.
 • Dzikir di sore hari.
 • Memenyiapkan hidangan berbuka tanpa berlebihan dan membantu Ibu (memasak di dapur).
 • Memperbanyak doa sebelum berbuka.
 • Berwudhu dan bersiap-siap melaksanakan shalat maghrib.
Rencana kegiatan di saat matahari tenggelam
 • Berbuka puasa dengan kurma basah, kurma kering atau minum air.
 • Mengikuti bacaan muadzin (adzan Maghrib) kemudian berdoa (doa setelah adzan).
 • Melaksanakan shalat Maghrib.
 • Melaksanakan shalat sunnah rawatib (setelah shalat maghrib) dua raka’at.
 • Berkumpul bersama orang sekitar (keluarga, teman dll -pen) untuk menyantap hidangan berbuka dengan penuh syukur atas nikmat Allah yang telah menyempurnakan puasanya hari ini.
 • Bersiap-siap melakukan shalat ‘Isya dan Tarawih di masjid (dengan syarat aman dari fitnah -pen)dengan memperbaharui wudhunya.
 • Jika (seorang muslimah) hendak mengerjakan shalat di masjid maka janganlah ia bertabarruj (berhias) dan memakai wewangian.
Program kegiatan yang diusulkan di waktu ‘Isya
 • Mengikuti bacaan muadzin (adzan ‘Isya) kemudian berdoa setelah adzan.
 • Melaksanakan shalat ‘Isya di masjid dengan penuh semangat dan konsentrasi.
 • Melaksanakan dua rak’at shalat sunnah rawatib.
 • Melaksanakan shalat sunnah tarawih secara sempurna di masjid.
 • Membaca Al-Qur’an satu bagian atau lebih.
 • Jika shalat Tarawih telah selesai bisa dilakukan salah satu kegiatan berikut: pertemuan keluarga, menyambung silaturrahmi, ngobrol tentang permasalahan Ramadhan, berdakwah via internet atau sarana lainnya, belajar ataupun menghafal Al-Qur’an.
 • Tidur diawal waktu serta tidak begadang.
Program kegiatan yang diusulkan di sepertiga malam terakhir
 • Bangun tidur sebelum terbit fajar.
 • Melaksanakan shalat tahajjud meskipun hanya dua raka’at dengan memperpanjang rukuk dan sujud. Serta melakukannya secara berjama’ah dimasjid (dengan syarat aman dari fitnah -pen)di sepuluh terakhir bulan Ramadhan.
 • Membaca Al-Qur’an satu juz atau lebih.
 • Mempersiapkan hidangan sahur tanpa berlebihan dengan menghadirkan niat untuk beribadah kepada Allah serta meneladani sunnah.
 • Duduk untuk berdoa dan memperbanyak istighfar samapai adzan subuh.
Akhir kata…
Maka sudah selayaknya kita mengambil semua hari-hari di bulan Ramdhan yang penuh berkah ini. Ibnu Mas’ud radhiallahu’anhu berkata,
ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي
“Tidak ada sesuatu yang paling aku sesalkan daripada penyesalanku pada hari disaat matahari tenggelam dimana jatah umurku berkurang sementara tidak bertambah amalku”. (Disebutkan di “Mausu’ah ad-Difa’ ‘an Rasulillah shallallahu ‘alaihi wa sallam”, karya : Ali bin Nayif as-Syahud -ed).
Maka untuk itu wahai saudariku muslimah, jika Engkau mampu melakukan agar tidak ada seorang pun yang mendahuluimu (dalam kebaikan) untuk beribadah kepada Allah maka lakukanlah! Karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له
“Sungguh sangat terhina diri seseorang yang menjumpai bulan Ramadhan namun ia tidak diampuni tatkala bulan mulia tersebut telah berlalu.”HR. Tirmidzi [2]
Penyusun ,
Hamba yang sangat butuh akan ampunan Rabnya
Fayus Hamud Al-‘Inzi
Sumber: http://saaid.net/mktarat/ramadan/442.htm
Penerjemah: Tim penerjemah Muslimah.or.id
Murajaah: Ust Ammi Nur Baits
Catatan Redaksi:
[1] HR. Bukhari dan Muslim.
[2] Hadits Hasan Shahih. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi (no. 3545). Lihat Shahih wa Dhaif Sunan At-Tirmidzi, Maktabah Asy-Syamilah.

Syukron kerana membaca post ini.Moga dapat manfaat darinya,inshAllah :)

Pengumuman Penting !

Salam alaik ..

Credit kepada pelajar Tamhidi Universiti Sains Islam Malaysia yang kini sedang tercari-cari biasiswa ataupun pinjaman dari mana-mana institusi , anda boleh dapatkan link disini. Moga ianya membantu anda :)1) PTPTN
www.ptptn.gov.my

2) Biasiswa Tunku Abdul Rahman
www.yayasantar.org.my

3) Felda Johore Bulker Sdn Bhd
www.feldaholdings.com

4) Jabatan Perkhidmatan Awam ( JPA )
www.jpa.gov.my
sedang dibuka ;(Tarikh tutup : 7/8/2011)

5) Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah
www.sabah.gov.my/jpan

6) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak
www.psc.sarawak.gov.my

7) Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah
www.biasiswa.sabah.gov.my

8) Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak Darul Ridzuan
www.maiamp.gov.my

9) Pinjaman Pelajaran Kerajaan Negeri Perak
biasiswa.perak.gov.my @ www.perak.gov.my

10) Majlis Agama Islam Negeri Johor
www.maij.gov.my

11) Pinjaman Kerajaan Negeri Pulau Pinang
epp.penang.gov.my

12) Pinjaman Pelajaran kerajaan Negeri Selangor
www.selangor.gov.my

13) Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEN )
tapem.melaka.gov.my

14) Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
www.frim.gov.my

15) Gamuda Berhad
www.gamuda.com.my

16) Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan
www.jkmwpkl.gov.my

17) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
www.kwsp.gov.my

18) Lembaga Zakat Selangor
www.e-zakat.com.my

19) Bank Rakyat Malaysia Berhadwww.bankrakyat.com.my @www.yayasanbankrakyat.com.my

20) Majlis Amanah Rakyat
www.mara.gov.my

21) Pusat Zakat Sabah
www.zakat.sabah.gov.my

22) Yayasan Negeri Sembilan
www.yns.gov.my

23) Skim Biasiswa National Science F
www.masduke.net/download/nsf.d​oc

24) Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi Malaysia
www.mosti.gov.my

25) Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO )
www.perkeso.gov.my

26) Permodalan Nasional Berhad (PNB)
www.pnb.com.my

27) Sarawak Shell Berhad
www.shell.com.my

28) Sapura Industrial Berhad
www.sapuraindustrial.com.my

29) Terengganu Advanced Technical Institute
www.tatiuc.edu.my

31) Yayasan Felcra
esistem.felcra.com.my/yayasan/​index.html

32) Yayasan Pahang
www.yp.org.my

33) Yayasan Sabah
www.ysnet.org.my

34) Yayasan Selangor

35) Yayasan Tenaga Nasional Berhad
yayasan.tnb.com.my

36) Yayasan Kelantan Darulnaim (YAKIN )
www.yakin.kelantan.gov.my

37) Yayasan Terengganu
www.ytrg.terengganu.gov.my

38) Yayasan Pelajaran Johor (YPJ )
www.johordt.gov.my/ypj

39) Yayasan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman
yayasansarawak.org.my/form/TAR​.pdf

Qaddrallahuma syafa'a
okay , itu sahaja untuk post kali ini :)


Syukron kerana membaca post ini.Moga dapat manfaat darinya,inshAllah :)